Sjen Yn It Tjuster

Wat deed ik voor dit project
PR, promotie en coördinatie kaartverkoop

Over de voorstelling Sjen yn it Tsjuster: eerbetoon aan dichter en wereldburger Tsjêbbe Hettinga
Ook wie klein is, kan groot denken. Die gedachte staat centraal in Sjen yn it Tsjuster, een ervaringsvoorstelling in het duister van terpdorp Burgwerd. De voorstelling is gebaseerd op het gedicht ‘Lytse Jonge’ van de Friese dichter en wereldburger Tsjêbbe Hettinga.

“Jonge, lytsje jonge / Rop my / Rop my werom, werom.” Het is het refrein uit ‘Lytsje Jonge’, het gedicht dat Tsjêbbe Hettinga schreef over het land rond Burgwerd, het dorp waar hij in de jaren ‘50 opgroeide. Sinds april 2017 prijkt het gedicht op een kademuur in Burgwerd: een eerbetoon aan de grote dichter die het dorp voortbracht. Dat eerbetoon krijgt in 2018 een vervolg met de voorstelling Sjen yn it Tsjuster. Het duister speelde een grote rol in Hettinga’s leven. In zijn jeugd werd hij slechtziend, als volwassen dichter volledig blind. Zijn herinneringen aan het landschap uit zijn jeugd, zijn leidend in het werk van Tsjêbbe Hettinga.

Op elke locatie een ervaring
Sjen yn it Tsjuster is een zogenaamde ervaringsvoorstelling: op elke locatie wacht het publiek een bijzondere ervaring, die een beroep doet op verbeelding en steeds andere zintuigen: gehoor, gevoel, smaak en reuk. De voorstelling begint bij de kerk van Burgwerd. Een deel van het gedicht wordt voorgedragen, de kerkklok luidt. Dan gaat het publiek in verschillende groepen naar buiten. Het dorp, dat net nog verlicht was, is nu volledig donker.

Tocht langs bijzondere plekken
Dan begint het grote avontuur. Een tocht langs bijzondere plekken in het dorp die in het gedicht staan beschreven, zoals het geboortehuis van de dichter, de ‘Hege Piip’ (een brug in het dorp) en de ijsbaan. Het publiek luistert naar poëzie van Friese dichters, geïnspireerd door het werk van Tsjêbbe Hettinga, en naar muziek van de lokale muziekvereniging en het zangkoor. De Burgwerder toneelvereniging Nij Libben maakt theater, kunst is er van plaatselijke kunstenaars Peter Hein en Ant van de Burg en de schilderclub van Burgwerder vrouwen.

Licht weer aan
Als het licht weer aangaat, eindigt de voorstelling met een fotografisch kunstwerk van Martina Ketelaar. Het werk is gebaseerd op de laatste strofe van ‘Lytse Jonge’. De voorstelling wordt gemaakt in samenwerking met BUOG, bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen.